DKK 250,00

Høring om mørtel til opmuring

21.06.2016 kl. 13:30 , Kongens Lyngby
Køb billet

Billetsalget er slut

 

DKK 250,00

Nordisk Forum for Bygningskalk i Danmark afholder høring om mørtler til opmuring tirsdag den d. 21 juni 2016 i samarbejde med Center for Bygningsbevaring i Raadvad

Gennem de senere år er der sket en ganske omfattende udvikling af mørteltyper til opmuring af murværk med teglsten. Udviklingen er accelereret som følge af implementeringen af Norm for murværkskonstruktioner DS 414 (5.1), hvor begrebet ” funktionsmørtler ” blev introduceret.

Skal mørtlen være stærk eller svag og skal bindemidlet være kalk eller cement? Dette er blot nogle af de spørgsmål, der igen og igen har været genstand for diskussion. Men også murværkets bæreevne har tiltrukket opmærksomhed. Om bærerevnen bedst opnås ved det traditionelle tryk eller ved hjælp af træk har været centrale synspunkter i debatten. Murersvendene synes at foretrække kalkmørtler, ingeniørerne har brug for værdier, der kan indgå i deres statiske beregninger, murermestrene foretrækker sikkerhed, for at opmuringsmørtlen overholder de stillede krav, og arkitekterne foretrækker en mørtel, der overholder deres æstetiske krav til arkitektonisk kvalitet.

Høringen vil tage udgangspunkt i en række af de spørgsmål, der trænger sig på, når der skal vælges mørtel og efter en situationsberetning om tingenes tilstand, giver vi ordet til brugerne og producenterne.

Eftermiddagen afsluttes med en debat mellem samtlige deltagere.

Høringen afholdes:

Tirsdag d. 21. juni 2016 fra kl. 13.30 til ca. 17.45

Lokalitet:
Center for Bygningsbevaring, Raadvad 40, DK 2800 Lyngby. Danmark
Tlf. +45 45 96 99 90
E-mail: post@kalkforum.dk

Målgruppe:
Arkitekter, ingeniører, murersvende, murermestre og materialeproducenter m.fl.

Pris for deltagelse
Medlemmer af Nordisk forum for Bygningskalk: 250 kr.
Ikke medlemmer: 400 kr.

Tilmeldingsfrist:
Fredag den 17. juni 2016.
Bemærk venligst at deltagerantallet er begrænset.

PROGRAM
13.30Velkomst
v/ formanden for Nordisk Forum for Bygningskalk, arkitekt MAA Søren Vadstrup
13.35Introduktion til eftermiddagens program
v/ arkitekt MAA Søren Bøgh
13.50De senere års forskning og udvikling
v/ docent em. BYG, DTU, Anders Nielsen
14.10Hvad siger kunderne/murersvendene
v/ formand for 3f murersekretariat, Jacob Scavenius
14.30Hvad siger kunderne/murermestrene
v/ formanden for Dansk Byggeris murersekretariats tekniske udvalg, murermester Christian Dahl Petersen
14.50Kaffepause
15.20Ingeniørerne har ordet
v/ civilingeniør ph.d. Lars Zenke Hansen, Alectia A/S
15.40Arkitekterne har ordet
v/ lektor, arkitekt MAA Søren Vadstrup, Kunstakademiets Arkitektskole & Center for Bygningsbevaring
16.00Producenterne har ordet
Kalk.dk:
v/ direktør Rasmus Jørgensen / teknisk administrativ chef Hans Holmstrøm
Wewers:
v/ direktør Eivind Engberg
Weber:
v/ markedschef Jens Kristian Rønne eller produktchef vedrørende mørtel
Nordisk NHL:
v/ direktør Niels Nygaard
17.00Afrunding og debat
17.45Afslutning og et lille glas ved søen i Raadvad